Standarder for mappelæring og vurderingsmetode

For å sikre en høy kvalitetsstandard ved mappebasert undervisning, og evaluering av elevens mappearbeid som EPC-mappesertifikat, må følgende kriterier oppfylles.

Mappearbeid

 1. må inneholde følgende fem hovedaktiviteter hos eleven:
  • samling,
  • utvalg,
  • vurdering, refleksjon, evaluering
  • presentasjon og
  • forsetter for videre arbeid
 2. må gi en tydelig oversikt over utvelgelseskriteriene (hva som skal anses nødvendig) og for vurdering av de positive aspekter (kvaliteten på innhold, design og form, se vedlegg 6.6 "kvalitetskriterier for mappedokumenter, mappepresentasjoner og muntlig eksamen")
 3. må inneholde en erklæring om opphav/forfatterskap og være undertegnet av eleven.
  Spesielt må følgende egenskaper være tydelige:
 4. Mappens oppgave
  a. Den skal tjene hovedformålet, som er å stimulere initiativet hos eleven og lærer
  b. gi et rammeverk for oppgaveutvelgelsen innenfor all slags læringsformer, som formell, ikke-formell og uformell læring
  c. er utformet for å fremme en følelse av eierskap til prosjektet hos eleven/eleven
 5. Mappeprosessen
  d. læreren og elevene skal pleie en prosessorientert bevissthet gjennom hele prosjektet.
  e. Det skal være en kontinuerlig dialog om målsetting, planlegging, metoder og hva som faktisk skjer.
  f. I evalueringsprosessen skal læreren gi muntlige og skriftlige tilbakemeldinger.
 6. I sin egenvurdering oppfordres eleven til å analysere det vesentlige ved det som ble opplevd og erfart i løpet av prosjektet. Derfor vil eleven arbeide med
  g. tilbakeblikk og gjennomgang
  1. mål og målsetting
  2. planlegging
  3. metoder og
  4. hva som faktisk skjedde
  h. og reflektere
  1. over hva som var forventet / uventet
  2. over hvilke endringer som ble gjort i den opprinnelige planen, og hvorfor
  3. over de spørsmålene som dukket opp under prosessen
 7. I evaluering og nye forsett
  i. eleven skal formulere hva han eller hun har lært individuelt og / eller i gruppe
  j. eleven vil indikere hva som kan bli bedre neste gang og
  k. mappen kan suppleres med lærerens vurdering av resultatet eller at en annen egnet profesjonell person gjør dette.
 8. Skolen skal ha informert elevene om alle former for plagiat, de må undertegne en erklæring om opphav/forfatterskap for hver av sine mapper. I tilfelle av plagiat, vil alle mapper og sertifikatet knyttet til denne saken bli annullert.

Dersom elevens mappearbeid er i samsvar med kriteriene ovenfor, kan et europeisk mappesertifikat utstedes.

Standarder og kriterier for sertifikatet

Portfolio work is a practical methodology for engaging the motivation, thinking skills and creative action of young people