Det europeiske portfoliosertifikat (EPC)


Klikk på bildet for å se mappen
Det europeiske portfoliosertifikat (EPC)[1] er en dokumentasjon av formell, ikke-formell og uformell læring [2] med hensyn til kunnskaper, ferdigheter1, holdninger og kompetanser [3].
EPC – mappen er delt inn i tre deler og inneholder:

11 | Vitnesbyrd/vitnemål fra skolen og fra andre godkjenningsinstanser (f. eks. diplomer, rapporter osv. samles på den venstre siden).
2 | Dokumenter som bevitner læringsresultater inkludert mappedokumenter, mappebedømmelser og sertifikater som er valgt ut av eleven selv (samlet i midten).
3 | En oversikten over utdanningsprinsippene som skolen er basert på (samlet på høyre side). Mappebasert vurdering indikerer kompetanser, motiverer elevene ved å vise individuelle styrker og stimulerer til selvrefleksjon og entreprenørskap2, og bidrar dermed til å styrke den individuelle dimensjonen ved livslang læring.

EPC-mappe utstedes som en skole-vitnemål-mappe for elever som har fullført minst ett evaluert mappe- eller mappe-sertifikat, og som mottar et anerkjent diplom på Europeisk Kvalitetsmappe (EQF[4] - nivå 2 eller høyere. Uten et slikt diplom, kan en mappe som oppfyller EPC-standarder likevel bli utstedt til elever om de er minst 15 år. I dette tilfellet er det sterkt anbefalt at utstedende skole inkluderer en kompetanseprofil og karriere råd for eleven.

Mappebasert vurdering indikerer kompetanser, motiverer elevene ved å vise individuelle styrker og stimulerer til selvrefleksjon og entreprenørskap [5], og bidrar dermed til å styrke den individuelle dimensjonen ved livslang læring.


Det europeiske mappeprosjektet (The European Portfolio Certificate, EPC) har som mål å fornye utdanning ved å etablere eller intensivere portfolioarbeid, slik at elever som avslutter videregående skole kan dokumentere sitt arbeid i mappeform. Elever i skoler som deltar i Det europeiske mappesertifiseringsprogrammet oppmuntres til å søke læremål i samsvar med sine individuelle interesser, enten ved å arbeide med et emne introdusert av en lærer, eller ved å velge å arbeide på et tema etter eget initiativ. Læreren søker å støtte elevene i deres læreprosess gjennom en dialog, hvor tidligere tilegnet og nylig ervervet kunnskap samhandler gjensidig for å skape et rikt og kreativt resultat. På kortere sikt kan arbeidet med Mappevurderingssertifikatet hjelpe til å vekke til live igjen interessen for pensumbasert læring gjennom en mer individuell tilnærming, hvor elevens interesser er fullt og helt engasjert.

Arbeidet med å utforme en mappe går hånd i hånd med egenrefleksjon og vurdering. Når den er ferdig, kan man lage et sammendrag av denne mappen – et mappesertifikat. Det skal tjene som et vitnesbyrd på ulike aspekter ved elevens utvikling. Sertifikatet, sammen med selve mappearbeidet, avdekker den lærendes evne til å gjennomgå, reflektere over og evaluere sin egen læring. I tillegg gir mappepresentasjonen sosial anerkjennelse i og utenfor skolesamfunnet; den hjelper en å bygge personlig kompetanse og selvsikkerhet. Mange elever vil ønske å samle, vise og bruke sitt europeiske mappesertifikat som bevis på egen læring/kompetanse ved opptak til videre studier eller i jobbsammenheng.

Den midterste delen av EPC- mappen gir plass til mapper og sertifikater som elevene selv har valgt ut. Det er plass til formelle vitnemål i den venstre lommen og i den høyre lommen er det plass til en oversikt over selve utdanningsløpet. EPC-mappen kan derfor presenteres til potensielle arbeidsgivere eller til utdanningsinstitusjoner som er interessert i å vite mer om den spesielle kompetanse våre elever har tilegnet seg i livet.

Mappearbeid er en praktisk metode for å vekke unge menneskers motivasjon, selvstendige tenkning og kreative arbeid. EPC- prosjektet er basert på denne innsikten. I hendene på den rette lærer, gir den muligheten til å tenne en ild som styrker eleven fra innsiden, og gi kraft til å engasjere seg som et positivt individ i en stadig mer kompleks verden. Til dere som er lærere, elever, foreldre eller skoleledere: vi oppfordrer dere og skolene til å være med i et globalt løft som kan føre til inspirerende pedagogisk nytenkning.


The general aim of the EPC project and the Comenius EPC Partnership in particular was to develop a pedagogical tool.