Den Europæiske Portfolie-Certifikat-Mappe


Klik på billedet for at se mappen
Den Europæiske Portfolie-Certifikat(EPC)[1]-mappe er en dokumentation af formel, ikke-formel og informel læring [2] med hensyn til viden, evner og færdigheder, holdninger og kompetencer [3].
EPC-mappen er inddelt i tre dele, som indeholder:

1 | Afgangsbevis fra skolen og fra eventuel godkendende myndighed (fx diplomer, vidnesbyrd etc., om muligt i venstre lomme).

2 | Dokumentation af læringsudbytte, indeholdende portfolie-dokumenter, portfolie-diplomer og certifikater som eleven har udvalgt (samlet i midterdelen) og

3 | Et overblik over udstedende skoles uddannelsesmæssige principper (i højre lomme).

EPC-mappen udstedes som afgangs-certifikat-portfolio til elever som har fuldført mindst én evalueret portfolio eller et portfolie-certifikat, og som får et akkrediteret diplom på EQF [4] – trin 2 eller højere (uden et sådant diplom kan en mappe som i øvrigt lever op til EPC-kriterierne, dog udstedes til elever som er mindst 15 år gamle. I dette tilfælde tilrådes det at skolen vedlægger en kompetence-profil-vejledning for elevens videre forløb).

Portfolie-baseret vurdering fokuserer på kompetencer, motiverer eleverne ved at vise deres individuelle stærke sider og stimulerer selvrefleksion og entrepre-neurship [5], samtidig med at det styrker den individuelle dimension ved livslang læring.


Det Europæiske Portfolio-Certifikat-projekt (The European Portfolio Certificate, EPC) har det som sit formål at forny læringsdidaktik og evaluering ved at etablere eller intensivere portfolioarbejde, således at elever som afslutter en skole på ungdomsuddannelsesniveau kan dokumentere deres arbejde i portfolio-mappeform.

Elever i skoler som deltager i Det Europæiske Portfolio-Certificeringsprojekt opmuntres til at søge læringsmål i overensstemmelse med deres individuelle interesser, -enten ved at arbejde med et emne der er introduceret af en lærer, eller, ved at vælge at arbejde med et tema på eget initiativ. Læreren søger at støtte elevene i deres læringsproces gennem dialog, hvor tidligere tilegnet og nyligt erhvervede kundskaber samspiller gensidigt for at skabe et righoldigt og kreativt resultat. På kortere sigt kan arbejdet med portfolio hjælpe til at øge interessen for læringen i skolesammenhæng gennem en mere individuel tilgang, hvor elevenes interesser er fuldt og helt engageret.

Arbejdet med at udforme en portfolio går hånd i hånd med egenrefleksion og vurdering. Når den er færdig, kan man lave et sammendrag af denne portfolio; et portfolio-certifikat. Dette skal tjene som et vidnesbyrd på forskellige aspekter ved elevens udvikling. Certifikatet, sammen med selve portfolioarbejdet, afdækker den lærendes evne til at se tilbage på, reflektere over og evaluere sin egen læring. I tillæg giver portfoliopræsentationen en social anerkendelse i og udenfor skolesamfundet; den hjælper eleven til at opbygge personlig kompetence og selvsikkerhed. Mange elever vil ønske at samle, vise og bruge deres Europæiske Portfolio-Certifikat som bevis på egen læring/kompetence ved optag til videre studier eller i jobsammenhæng.

Den midterste dele af EPC- mappen giver plads til portfolier og certifikater som eleverne selv har udvalgt. Der er plads til formelle vidnesbyrd i den venstre lomme og i den højre lomme er der plads til en oversigt over selve uddannelsesforløbet. EPC-mappen kan derfor præsenteres til potentielle arbejdsgivere eller til uddannelsesinstitutioner som er interesserede i at vide mere om de specielle kompetencer vore elever har tilegnet sig.

Portfolioarbejde er en praktisk metode til at vække unge menneskers motivation, selvstændige tænkning og kreative arbejde. EPC- projektet er baseret på denne indsigt. Og i hænderne på de rette lærere, giver det mulighed for at tænde en begejstring som kan styrke eleven indefra, og give kraft til at engagere sig som et positivt individ i en stadig mere kompleks verden. Og sammenfattende; - til lærere, elever, forældre og skoleledere: vi opfordrer Dem og skolerne til at være med i et globalt løft som kan føre til en inspirerende pædagogisk nytænkning.


The general aim of the EPC project and the Comenius EPC Partnership in particular was to develop a pedagogical tool.