EPC-gruppen og EPC-partnerskapet

EPC gruppen - The EPC-group - er i ferd med å bli konstituert utifra Comenius EPC-samarbeidet. EPC-gruppen vil fungere som den administrative delen av EPC-samarbeidet, som vil bestå av alle skoler som har lisens til å bruke EPC.


Copyright

Det Europeiske Råd for Steiner Waldorf Utdanning (The European Council for Steiner Waldorf Education – ECSWE) har opphavsrett til det europeiske mappesertifikatets utforming og design. Ethvert annet EPC mappedesign må bli godkjent av EPC-gruppen som gir fullmakt til bruken av det europeiske mappesertifikatet.

Teksten i disse retningslinjene har EPC gruppen også opphavsrett til. EPC gruppen ønsker å oppmuntre til bruk av EPC-mappen i henhold til disse retningslinjene over hele verden og vil med glede anerkjenne skriftlige henvendelser om å kopiere dem.


EPC varemerke og lisens

EPC gruppen er i ferd med å varemerke det ”Europeiske Mappe Sertifikat”. Enhver som ønsker å gi ut EPC mapper må søke om en lisens. En lisens vil bli gitt av EPC- gruppen når:

  • en skriftlig avtale er signert, som bevitner at utgiveren vil arbeide i samsvar med EPC retningslinjene og, i særdeleshet, de standarder som der inneholdes, og at utgiveren vil sikre dette ved å opprette et adekvat internt kvalitetssikringssystem, og at resultatene av dette regelmessig blir formidlet til EPC gruppen.
  • et lite årlig lisensbeløp blir betalt (for å dekke administrative kostnader hos EPC gruppen).

Hvis det er tilstrekkelige indikasjoner på at standardene som blir beskrevet i retningslinjene ikke er gode nok, har EPC-gruppen myndighet til å stoppe eller til å tilbakekalle lisensen. Ingen EPC-mappe kan bli utstedt uten en gyldig lisens.

EPC gruppen tar gjerne imot tilbakemelding når det gjelder bruken av EPC, inkludert forslag til forbedringer av retningslinjene. EPC gruppen forbeholder seg retten til å omforme retningslinjene fra tid til annen. De vil kommunisere med alle EPC-utgivere angående forandringer i retningslinjene.

Retningslinjene blir utstedt på engelsk og må bli oversatt til det nasjonale språket som gjelder og distribuert til alle lærere og mentorer som er forbundet med mappearbeidet før EPC-mappene kan bli utstedt. Den engelske versjonen av retningslinjene er den offisielle (autoritative).

The general aim of the EPC project and the Comenius EPC Partnership in particular was to develop a pedagogical tool.