Kompetanse gjennom læring

Læring er relatert til følgende forståelse og vilkår:

1. Læring er basert på aktivitet. Det er fundamentalt i den menneskelige eksistens.

 1. 2. Læring er en kontinuerende prosess i å sammenligne intensjon og oppnåelse.
 2. 3. Læring er uløselig knyttet til inkluderingen av feil, misforståelser og feiltagelse. Dette er vitale elementer i læring. Læring viser ønsket om å forbedre sine handlinger for å nå en høyere måloppnåelse.
 3. 4. En lærers ønske om å kvitte seg med alle feil og feiltagelser i sitt klasserom ved å gi straff hindrer faktisk læring.
 4. 5. Refleksjon er et viktig element når vi sammenlikner. Det foregår ikke læring uten refleksjon.
 5. 6. Avhengig av alder, modenhet og miljø, rangeres refleksjonsevnen fra en ubevisst imitasjonsprosess (en slags speiling), gjennom den halvbevisste prosessen ved å fundere, dagdrømme eller gruble til våken og bevisst refleksjon, som generelt sett inneholder
  1. tilbakeblikk på målet og hva som ble oppnådd
  2. reflektere over forholdene og rammen for aktiviteten som fant sted
  3. evaluere prosessen og graden av måloppnåelse
 6. 7. Det første steg i det å lære å lære [6] er å bli bevisst på læreprosessen gjennom refleksjon. Mappens hensikt er å hjelpe eleven til å lære seg å lære (og en lærer som kan råde og veilede eleven til å gjøre dette).
 7. 8. Læring er en individuell prosess; den kan ikke bli standardisert eller normalisert. ”Samme mulighet” (”Equal opportunity”) kan ikke bety at alle elever skal lære de samme tingene til samme tid og i samme tidsrom. Det betyr å gi eleven mulighet til å tenke ut sin egen lærestrategi. Dette er også et element i mappearbeidet.

“The portfolio-jungle is an exciting place for learner and teacher survival training – and a perfect place to play hide and seek as well.”

(T. Koch)